Ev > Xəbərlər > Sənaye Xəbərləri

Həssas hissələrin CNC emal addımları

2022-08-16

KimiCNCdəqiq hissələri emal istehsalçısı, CNC emal dəqiq hissələrin addımları haqqında danışaq.

CNC machining services

(1) Kobudlaşdırma mərhələsi. Emal ehtiyatlarının əksəriyyəti hər bir emal səthi üçün qazılır və emal üçün standart dəqiqləşdirilir və əsas məsələ məhsuldarlığı mümkün qədər artırmaqdır.
(2) Yarımfabrikat mərhələsi. Kobud emaldan sonra ortaya çıxa biləcək qüsurlar, səthin işlənməsinə hazırlaşmaq üçün müəyyən emal dəqiqliyini tələb edir, müvafiq bitirmə ehtiyatını təmin edir və ikinci dərəcəli səth emalını tamamlayır.
(3) Bitirmə mərhələsi. Bu mərhələdə, yüksək kəsmə sürəti, kiçik yem və kəsmə dərinliyi əvvəlki prosesdən qalan bitirmə ehtiyatını çıxarmaq üçün istifadə olunur, belə ki, dəqiq alüminium hissələrin tökmə səthi naxışın texniki tələblərinə cavab verə bilər.
(4) Bitirmə mərhələsi. Əsasən səth pürüzlülüyünün dəyərini azaltmaq və ya işlənmiş səthi gücləndirmək üçün istifadə olunur, əsasən yüksək səth pürüzlülüyü (raâ¤0.32μm) ilə səthin işlənməsi üçün istifadə olunur.
(5) Ultra-dəqiq emal mərhələsi. Emal dəqiqliyi 0,1-0,01μm, səth pürüzlülük dəyəri isə raâ¤0,001μm-dir. Əsas emal üsulları dəqiq kəsmə, incə güzgü daşlama, dəqiq daşlama, cilalama və s.